Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số?

Bài làm:

Khi nhìn vào tháp dân số ta sẽ biết được:

  • Xu hướng dân số của một địa điểm hay quốc gia
  • Giới tính
  • Độ tuổi
  • Nguồn lực lao động hiện tại
  • Nguồn lực lao động tương lai
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021