Tìm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu sau:

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

Bài tập 1: trang 129 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Tìm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu sau:

- Trước rạp, người ta dọn dẹp sạch sẽ, sắp một hàng ghế dài

(Phi Vân)

- Trên bờ, tiếng trống càng thúc dữ dội

(Chu Văn)

- Dưới những mái nhà ẩm nước, mọi người vẫn thu mình trong giấc ngủ mệt mỏi .

(Nguyễn Trọng Tấn)

Bài làm:

Các trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu:

a) Trước rạp

b) Trên bờ

c) Dưới những mái nhà ẩm nước

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021