Trình bày sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ Ôn tập Địa 7

  • 1 Đánh giá

Trình bày sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ - bài 2 trang 115 sgk Địa lí 7 được giáo viên KhoaHoc giải thích chi tiết trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi: Trình bày sự phân hóa của khí hậu Bắc Mỹ. Giải thích sự phân hóa đó

Trả lời:

Khí hậu Bắc Mĩ có sự phân hóa rất đa dạng.

- Thứ nhất là sự phân hóa khí hậu theo chiều Bắc – Nam

  • Đi từ Bắc xuống Nam, Bắc Mĩ có các vành đai khí hậu: Hàn đới, ôn đới và nhiệt đới. Trong đó, kiểu khí hậu ôn đới chiếm diện tích lớn nhất.
  • Nguyên nhân: Do Bắc Mĩ trải dài nhiều vĩ độ, từ vòng cực Bắc đến vĩ độ 15°B, nên đã tạo ra sự phân hoá bắc – nam

- Thứ hai là sự phân hóa khí hậu theo chiều Tây – Đông

  • Lấy kinh tuyến 100° Tây làm ranh giới, thấy rất rõ sự phân hoá khí hậu. Phía tây kinh tuyến này, ngoài khí hậu ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới còn có khí hậu núi cao, khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc. Phía đông của kinh tuyến hình thành một dải khí hậu cận nhiệt đới ven vịnh Mê-hi-cô.
  • Nguyên nhân: Do yếu tố địa hình và vị trí gần hay xa biển đã tạo ra sự phân hoá đông - tây.

- Ngoài ra, Bắc Mĩ còn có sự phân hóa khí hậu theo độ cao. Điều này được thể hiện rõ ở miền núi trẻ Cooc - đi - e.

Câu hỏi ôn tập Địa lí 7 được giáo viên KhoaHoc trả lời chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó nhằm học tốt môn Địa lớp 7. Để học tốt các bạn có thể tham khảo toàn bộ chuyên mục Soạn Địa lí 7 không chỉ bao gồm các bài soạn mà còn tổng hợp tất cả các câu hỏi ôn tập kiểm tra chia thành nhiều phần tương ứng với chương trình học môn Địa lí lớp 7 nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức.

  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan