Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Tiền Lê, thời Trần

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Dựa vào nội dung đã học, hãy:

a. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Tiền Lê, thời Trần

b. Nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần so với thời Tiền Lê

Bài làm:

a. Bộ máy nhà nước thời Lý:

Bộ máy nhà nước thời Trần:

Nhận xét:

  • Nhà Tiền Lê đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ. Đây là sự hoàn thiện chính quyền ở trung ương, chia lại đơn vị hành chính cả nước, chú trọng xây dựng quân đội…
  • Trong khi đó bộ máy nhà nước thời Trần rất chặt chẽ , quy củ , cụ thể , hoàn chỉnh , dễ điều khiển , mọi quyền lực của Vua ngày càng lớn mạnh .
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7