Writing Unit 13 : The 22nd Sea Games

 • 1 Đánh giá

Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề The 22nd Sea games (Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Task 1. You are going to write a description of a football match between your school's team and one of your neighbouring schools’ teams. The following are the questions you have to answer when describing the match but they are jumbled. Work with a partner and put the questions in the suitable sections. (Bạn sẽ viết một đoạn mô tả trận đấu bóng đá giữa đội bóng của trường bạn với đội bóng của trường lân cận. Sau đây là các câu hỏi bạn phải trả lời khi miêu tả trận đấu, nhưng chúng đã bị xáo trộn. Làm việc với bạn học và đặt các câu hỏi vào các khu vực phù hợp.)

SECTIONS:

Introduction: (Giới thiệu)

 • 4. Why was the football match held? (Tại sao các trận đấu bóng đá lại được tổ chức?)
 • 7. What team took part in the match? (Đội nào tham gia trận đấu?)
 • 3. When and where did the match take place? (Trận đấu diễn ra khi nào và ở đâu?)

Details of the match: (Chi tiết trận đấu)

 • 6. What was the weather like on that day? (Thời tiết ngày hôm đó thế nào?)
 • 1. How did each team play in the first half? second half? (Mỗi đội chơi như thế nào trong hiệp một? hiệp hai?)
 • 8. What was the spectators' attitude? (Thái độ của khán giả là gì?)
 • 9. Which team played better? (Đội nào chơi tốt hơn?)
 • 10. Who scored a goal? (Ai là người ghi bàn?)

Conclusion: (Kết luận)

 • 2. What was the result? (Kết quả như thế nào?)
 • 5. What did you think about the game? (Bạn nghĩ gì về trận đấu này?)

Task 2. Work in pairs. Ask and answer the above questions about a football match you have watched recently. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi trên về trận bóng đá em đã xem gần đây.)

 • A: I heard you just watched the football match. Right?
 • B: Yes.
 • A: What teams took part in it?
 • B: Our school's football team played the Dong Da School's football team.
 • A: When and where did the match take place?
 • B: At the Hoang Cau pitch in Ha Noi on April 28th.
 • A: What was the weather like on that day?
 • B: Fine. Great for the match.
 • A: How did each team play?
 • B: Our school's football team was quite superior to Dong Da School's football team in strength and skill. So in the whole match, our team appeared to be the master of the game. Despite the disadvantage, the Dong Da School's football team played fairly spectacularly.
 • A: What was the speclators' attitude?
 • B: They cheered and encouraged both teams.
 • A: Which team played better?
 • B: Certainly our team, and I think you can guess which team scored the goal.
 • A: OK. What was the result?
 • B: Our team won the game with the result 1 - 0.
 • A: What did you think about the game?
 • B: It was really a good match. Dong Da School's football team, in spite of losing the game, was thought to play beautifully. They played with confidence, enthusiasm and determination.

Dịch:

 • A: Nghe nói bạn đi xem đá bóng phải không?
 • B: Ừ
 • A: Những đội nào tham gia thế?
 • B: Đội bóng trường chúng ta đấu với đội bóng trường Đống Đa.
 • A: Trận đấu diễn ra lúc nào và ở đâu?
 • B: Tại sân bóng Hoàng Cầu ở Hà Nội ngày 28/4.
 • A: Thời tiết hôm đó thế nào?
 • B: Đẹp trời. Rất tuyệt để thi đấu.
 • A: Mỗi đội chơi thế nào?
 • B: Đội bóng của trường mình khá trội hơn đội bóng trường Đống Đa về sức mạnh và kĩ năng. Vì vậy trong toàn bộ trận đấu, đội chúng ta xuất hiện để làm chủ trận đấu. Mặc dù có chút bất lợi nhưng đội bóng trường Đống Đa chơi khá đẹp mắt.
 • A: Thái độ của khán gải như thế nào?
 • B: Họ tung hô và cổ vũ cho cả hai đội.
 • A: Đội nào chơi tốt hơn?
 • B: Chắn chắn là đội chúng ta rồi. Và bạn có thể đoán ra đội nào ghi bàn mà.
 • A: Được rồi. Kết quả thế nào?
 • B: Đội chúng ta thắng với tỉ số 1-0.
 • A: Bạn nghĩ gì về trận đấu này?
 • B: Nó thật sự là một trận đấu hay. Mặc dù thua cuộc nhưng đội bóng trường Đống Đa được đánh giá là chơi rất đẹp mắt. Họ chơi với sự tự tin, lòng nhiệt huyết và tính kiên định.

Task 3. Write a description of the football match mentioned above, based on the results of Tasks 1 and 2. The Useful Language may help you. (Viết miêu tả về trận bóng đá đã được đề cập ở trên, dựa trên kết quả của Bài tập 1 và 2. Phần Useful Language có thể sẽ giúp bạn.)

To celebrate the HCM Communist Youth Union's Foundation Day, our school Sports Club recently played a friendly match with Dong Da School's football team. The match was held on April 28th at 2:00 p.m. on the Tuoi Tre stadium.

It was a nice day. In the first half, our tearn played pretty well. They tried to keep the ball away from the goal and as near to our rival's as possible. By a combination of passing and dribbling, the oppcnenis gave a shot into our goal. Fortunately, our goalie could catch the ball. All the stands seemed to be exploded with merry and exciting shouts. And all the schoolboys and girls jumped up and down cheering. In the second half, both teams played beautifully and skilfully and tried to score the goal, but no-one succeeded. Finally it was a draw.

When the game was over, all of us were happy to have a fair game. I think all the schools in the area should hold such a friendly game to tie up and promote the friendship and solidarity together.


 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021