1. Tìm một từ chỉ hoạt động, một từ chỉ đặc điểm trong bài thơ Buổi trưa hè. 2. Hãy đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về buổi trưa hè.

  • 1 Đánh giá

LUYỆN TẬP

1. Tìm một từ chỉ hoạt động, một từ chỉ đặc điểm trong bài thơ Buổi trưa hè.

2. Hãy đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về buổi trưa hè.

Bài làm:

1. Từ chỉ hoạt động: cày, nghe, dậy,...

Tột từ chỉ đặc điểm: lim dim, ngẫm nghĩ,...

2. Đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về buổi trưa hè:

Buổi trưa hè oi ả, bà dậy thay lá cho tằm.

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021