Âm mưu mới của Pháp – Mĩ ở Đông Dương khi bước vào đông – xuân 1953 – 1954 như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 146 – sgk lịch sử 12

Âm mưu mới của Pháp – Mĩ ở Đông Dương khi bước vào đông – xuân 1953 – 1954 như thế nào?

Bài làm:

  • Trải qua tám năm kháng chiến và kiến quốc, lực lượng kháng chiến của nhân dân ta lớn mạnh đáng kể. Trong khi đó, phía Pháp thiệt hại ngày càng lớn.
  • Ngày 7/5/1953 với sự thỏa thuận của Mĩ, Chính phủ Pháp cử tướng Nava làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh của Pháp ở Đông Dương . Kế hoạch Nava ra đời.
  • Nội dung kế hoạch được chia thành hai bước:
    • Bước thứ nhất: Trong thu – đông năm 1953 và xuân năm 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ,để bình định miền Trung và Nam Đông Dương.
    • Bước thứ hai: Từ thu – đông năm 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, và “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.
  • Để thực hiện kế hoạch, Nava tập trung quân cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ, tiến hành những cuộc càng quét bình định vùng chiếm đóng, mở rộng hoạt động thổ phỉ, biệt kích ở vùng rừng núi biên giới.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12