Bài 2 trang 40 sgk Tin học 9 Giải Tin học 9 bài 4

  • 1 Đánh giá

Câu 2 trang 40 sgk Tin học 9

Đáp án cho Bài 2 trang 40 sgk Tin học 9 được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập đạt hiệu quả cao.

Hãy mô tả mô hình hoạt động của thư điện tử, mô hình này có điểm gì khác và giống với mô hình thư truyền thống

Lời giải:

- Mô hình hoạt động của thư điện tử là:

  • Người gửi viết thư và ghi địa chỉ người nhận;
  • Người dùng gửi thư cho máy chủ thư điện tử;
  • Máy chử thư điện tử chuyển vận thư điện tử nhờ Internet;
  • Máy chủ thư điện tử nhận thư và gửi cho người nhận.

- Những điểm giống và khác với mô hình thư truyền thống

  • Giống nhau: Việc gửi và nhận thư đều qua 4 bước;
  • Khác nhau: Mô hình chuyển thư truyền thống được thực hiện bằng các phương tiện khác nhau, còn thư điện tử được thực hiện bằng Internet.

Bài 2 trang 40 sgk Tin học 9 - Hãy mô tả mô hình hoạt động của thư điện tử được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Tin học lớp 9. Trong chuyên mục Tin học 9, KhoaHoc mang đến Giải Tin học 9 với các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học và trả lời chi tiết, chính xác bám sát chương trình học theo SGK chuẩn.

  • 63 lượt xem
Chủ đề liên quan