Bài 4 trang 40 sgk Tin học 9 Giải Tin học 9 bài 4

  • 1 Đánh giá

Câu 4 trang 40 sgk Tin học 9

Bài 4 trang 40 sgk Tin học 9 - Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập đạt hiệu quả cao.

Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử

Lời giải:

Hộp thư điện tử (mail box)

Địa chỉ thư điện tử

Là một dịch vụ thư điện tử trên Internet nhằm cung cấp cho người dùng một phương tiện để gửi, nhận thư điện tử.

Là tên địa chỉ trên một máy chủ lưu hộp thư nào đó của Internet để người dùng có thể gửi thư đi và nhận thư đến

Bài 4 trang 40 sgk Tin học 9 - Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Tin học lớp 9. Trong chuyên mục Tin học 9, KhoaHoc mang đến Giải Tin học 9 với các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học và trả lời chi tiết, chính xác bám sát chương trình học theo SGK chuẩn.

  • 16 lượt xem
Chủ đề liên quan