Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

  • 1 Đánh giá

Bản đồ là một trong những phương tiện không còn quá xa lạ đối với con người. Nó được sử dụng trong học tập và trong đời sống hằng ngày. Có bản đồ trên tay chúng ta sẽ biết được nhiều điều về đối tượng đang được thể hiện trên đó.Do đó, bản đồ có vai trò quan trọng đối với chúng ta. Vậy làm thế nào để sử dụng nó? Mời các bạn cùng KhoaHoc đến với bài học “ Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống”.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống.

1. Trong học tập.

  • Bản đồ là phương tiện để học tập, rèn luyện các kĩ năng địa lí tại lớp, ở nhà và trong các bài kiểm tra.

=> Bản đồ được xem là “cuốn sách thứ 2” trong học tập địa lí.

2. Trong đời sống:

  • Bản đồ là một phương tiện được sử dụng rộng rãi:
  • Bảng chỉ đường cụ thể và chi tiết
  • Phục vụ cho các ngành sản xuất (công nghiệp, nông nghiệp hay giao thông vận tải).
  • Phục vụ cho hoạt động quân sự, xây dựng các phương án tác chiến.

II. Sử dụng bản đồ, Atlat trong học tập

1. Một số vấn đề cầ lưu ý trong quá trình học tập địa lí trên cơ sở bản đồ.

a. Chọn bản đồ phù hợp với nội dung (mục đích) cần tìm hiểu (học tập).

b. Đọc bản đồ phải tìm hiểu tỉ lệ của bản đồ và kí hiệu trên bản đồ.

c. Xác đinh phương hướng trên bản đồ.

2. Hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí trong bản đổ, trong Atlat.

  • Đọc bản đồ phải học được mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí ở bản đồ.
  • Sử dụng atlát địa lí đòi hỏi phải so sánh, chồng xếp các bản đồ trong tập atlát với nhau để tìm ra các kiến thức cần nắm.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Hãy cho ví dụ về những ngành có sử dụng bản đồ?

=> Xem hướng dẫn giải

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Hãy cho biết tác dụng của bản đồ trong học tập. Nêu dẫn chứng minh họa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Chứng minh rằng bản đồ là một phương tiện được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, cần phải sử dụng những bản đồ nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 10 Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống (P1)


  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021