Bài văn nêu lên một chân lí phổ biến và sâu sắc về lòng yêu nước. Em hãy tìm trong bài câu văn thâu tóm chân lí ấy

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 109 ngữ văn 6 tập 2

Bài văn nêu lên một chân lí phổ biến và sâu sắc về lòng yêu nước. Em hãy tìm trong bài câu văn thâu tóm chân lí ấy.

Bài làm:

Chân lý phổ biến và sâu sắc về lòng yêu nước trong bài văn là:
"Lòng yêu nhà, yêu làng làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc"

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021