Bộ đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 11 năm 2022 - 2023 Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 11 có đáp án

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung Bộ đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án chi tiết được đăng tải dưới đây nhằm ôn thi cuối kì 1 lớp 11 đạt kết quả cao.

Đề thi Công nghệ 11 học kì 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Có mấy khổ giấy chính?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 2: Tên các khổ giấy chính là:

A. A0, A1, A2
B. A0, A1, A2, A3
C. A3, A1, A2, A4
D. A0, A1, A2, A3, A4

Câu 3: Trong các khổ giấy chính, khổ giấy có kích thước lớn nhất là:

A. A0
B. A1
C. A4
D. Amax

Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Lề trái bản vẽ có kích thước 20 mm
B. Lề phải bản vẽ có kích thước 10 mm
C. Lề trên bản vẽ có kích thước 10 mm
D. Lề trái bản vẽ có kích thước 10 mm

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Đường kích thước thẳng đứng, con số kích thước ghi bên phải
B. Đường kích thước nằm ngang, con số kích thước ghi bên trên
C. Đường kích thước nằm nghiêng, con số kích thước ghi bên dưới
D. Ghi kí hiệu R trước con số chỉ kích thước đường kính đường tròn

Câu 6: Phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể đặt trong góc tạo bởi:

A. Mặt phẳng hình chiếu đứng và mặt phẳng hình chiếu bằng vuông góc với nhau
B. Mặt phẳng hình chiếu đứng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau
C. Mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau
D. Mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một.

Câu 7: Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, có mấy mặt phẳng hình chiếu?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 8: Vị trí mặt phẳng hình chiếu đứng như thế nào so với vật thể?(phương pháp chiếu góc thứ nhất)

A. Trước vật thể
B. Trên vật thể
C. Sau vật thể
D. Dưới vật thể

Câu 9: Mặt cắt là gì?

A. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt
B. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng hình chiếu
C. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm dưới mặt phẳng hình chiếu
D. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm dưới mặt phẳng cắt

Câu 10: Hình cắt là gì?

A. Là hình biểu diễn mặt cắt
B. Là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt
C. Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt
D. Là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể trước mặt phẳng cắt

Câu 11: Có mấy loại mặt cắt:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 12: Hình chiếu trục đo có mấy thông số cơ bản?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 13: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

A. Phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu
B. p = q ≠ r
C. p ≠ q = r
D. P = r ≠ q

Câu 14: Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn:

A. 2 chiều vật thể
B. 3 chiều vật thể
C. 4 chiều vật thể
D. 1 chiều vật thể

Câu 15: Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu:

A. Song song
B. Vuông góc
C. Xuyên tâm
D. Bất kì

Câu 16: Mặt tranh là:

A. Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể
B. Mặt phẳng đặt vật thể
C. Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng
D. Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn

Câu 17: Mặt phẳng tầm mắt là:

A. Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể
B. Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn
C. Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng
D. Mặt phẳng hình chiếu

Câu 18: Đường chân trời là đường giao giữa:

A. Mặt phẳng tầm mắt và mặt tranh
B. Mặt phẳng vật thể và mặt tranh
C. Mặt phẳng vật thể và mặt phẳng tầm mắt
D. Mặt phẳng hình chiếu và mặt phẳng vật thể

Câu 19: Thiết kế gồm mấy giai đoạn?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 20: Giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích:

A. Xác định hình dạng sản phẩm
B. Xác định kết cấu sản phẩm
C. Xác định chức năng sản phẩm
D. Xác định hình dạng, kích thước, kết cấu, chức năng sản phẩm

Câu 21: Giai đoạn cuối của quá trình thiết kế là:

A. Xác định đề tài thiết kế
B. Lập hồ sơ kĩ thuật
C. Làm mô hình thử nghiệm
D. Chế tạo thử

Câu 22: Chọn phát biểu sai:

A. Bản vẽ xây dựng gồm bản vẽ công trình xây dựng như nhà cửa, cầu đường, bến cảng,...
B. Bản vẽ xây dựng chỉ có bản vẽ nhà
C. Bản vẽ nhà thể hiện hình dạng, kích thước, cấu tạo ngôi nhà
D. Bản vẽ nhà là bản vẽ xây dựng hay gặp nhất

Câu 23: Điền vào chỗ trống: Bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ ..... của các công trình trên khu đất xây dựng

A. Hình chiếu bằng
B. Hình chiếu đứng
C. Hình chiếu cạnh
D. Hình chiếu trục đo

Câu 24: Trên mặt bằng tổng thể thường vẽ mũi tên chỉ:

A. Hướng tây
B. Hướng bắc
C. Hướng đông
D. Hướng nam

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 4 điểm)

Câu 1: Trình bày ứng dụng của các loại nét vẽ thường dùng ( 1 điểm)

Câu 2: Trình bày đặc điểm của mặt cắc chập và mặt cắt rời ( 1 điểm)

Câu 3: Vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của vật thể sau ( 1 điểm)

Câu 4: Nêu vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế ( 1 điểm)

Đáp án đề thi học kì 1 Công nghệ 11

Câu

Nội dung hướng dẫn

Thang điểm

Câu 1:

Trình bày ứng dụng của các loại nét vẽ thường dùng ( 1 điểm)

– Nét liền đậm: đường bao thấy, cạnh thấy

– Nét liền mảnh: Đường kích thước, Đường gióng, Đường gạch gạch trên mặt cắt.

_ Nét lượn sóng: Đường giới hạn một phần hình cắt

_ Nét đứt mảnh: Đường bao khuất, cạnh khuất

_ Nét gạch chấm mảnh: đường tâm, đường trục đối xứng

1

Câu 2:

- Mặt cắt chập

Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng; Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng nét liền mảnh; Dùng để biểu diễn mặt cắt có hình dạng đơn giản.

- Mặt cắt rời

Mặt cắt rời được được vẽ ở ngoài hình chiếu; Đường bao của mặt cắt rời được vẽ bằng nét liền đậm; Dùng cho những vật thể có hình dạng phức tạp

1

Câu 3:

1


Câu 4:

Nêu vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế

+ Đọc bản vẻ thu thập thông tin liên quan đến đề tài thiết kế

+ Vẽ các bản vẽ phác của sản phẩm khi lập các phương án thiết kế để thể hiện ý tưởng thiết kế

+ Dùng các bản vẽ để trao đổi ý kiến với đồng nghiệp

+ Vẽ các bản vẽ chi tiết và bản vẽ tổng thể của sản phẩm để chế tạo và kiểm tra sản phẩm.

1

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề thi kèm đáp án cùng ma trận!

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo nội dung Bộ Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Công nghệ năm 2022 - 2023 có đáp án gồm nhiều mẫu đề thi khác nhau nhằm hỗ trợ học sinh có thêm tài liệu tham khảo hữu ích. Các em có thể ôn luyện kiến thức môn Công nghệ lớp 11 đã được học đồng thời làm quen cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 nhằm đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra chính thức của bản thân. Tham khảo thêm chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 11 để có thêm nhiều tài liệu ôn tập các môn học khác như Toán, Văn, Lý, Hóa,....

  • 33 lượt xem