[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 1: Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 1: Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính trang 21 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khái niệm mạng máy tính

Với sự hướng dẫn của giáo viên, em hãy chụp ảnh bằng điện thoại thông minh, sau đó kết nối điện thoại với máy tính ( nghĩa là giúp chúng có thể liên lạc với nhau) và gửi tệp sang máy tình của giáo viên để hiển thị cho cả lớp xem

=> Xem hướng dẫn giải

2. Lợi ích của mạng máy tính

Luyện tập

Hãy nếu ví dụ về việc:

1. Chia sẻ thông tin qua mạng:

2. Chia sẻ thiết bị phần cứng qua mạng

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng:

Mô tả nào sau đây nói về Internet là đúng:

1. Là một mạng máy tính

2. Có phạm vi bao phủ khắp thế giới

3. Hàng tỉ người truy cập và sử dụng

4. Là tải sản và hoạt động dưới sự quản lý của một công ty lớn nhất thế giới

5. Tất cả những tiện ích trên internet như dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội, học trực tuyến đều miễn phí

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng:

Mô tả nào sau đây nói về Internet là đúng:

1. Là một mạng máy tính

2. Có phạm vi bao phủ khắp thế giới

3. Hàng tỉ người truy cập và sử dụng

4. Là tải sản và hoạt động dưới sự quản lý của một công ty lớn nhất thế giới

5. Tất cả những tiện ích trên internet như dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội, học trực tuyến đều miễn phí

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi tự kiểm tra

Câu 1: Cho một hệ thống một máy tính cá nhân và một điện thoại thông minh. Giả sử cả hai thiết bị đó đều thuộc về một người dùng, chúng được kết nối với nhau để truyền thông tin. Hệ thống đó có phải là một mạng máy tính hay không? Vì sao?

Câu 2: Mạng máy tính là một nhóm các máy tính và thiết bị được kết nối để truyền thông tin cho nhau. Nếu từ đó kết luận rằng mạng máy tính chỉ giúp người dùng chia sẻ thông tin với nhau, ngoài ta không đem lại lợi ích gì khác, thì kết luận đó đúng hay sai? Vì sao?

Câu 3: Hãy kể tên một số dịch vụ tiêu biểu trên internet

=> Xem hướng dẫn giải


  • 85 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021