[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 4: Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 4: Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính trang 14 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khái niệm bit

Câu lạc bộ " Xanh + Đỏ” của các chú Vẹt máy có quy ước như sau: Mỗi chủ Vẹt

thành viên phải đeo thẻ gồm một số ô tròn cạnh nhau, môi ô tròn có màu "xanh" ˆ

hoặc màu "đỏ"

Ban đầu câu lạc bộ chỉ có bốn thành viên. thẻ chỉ gồm bai ô tôn và bốn chủ

Vẹt khác nhau đeo bốn thẻ khác nhau (hình 1)

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin [nid:72681]

1) Có thể tạo ra một thẻ mới (vẫn chỉ gốm hai ô tròn) cho thánh viên thử nắm

hay không? Chú ý rằng thẻ mới phải khác với bốn thẻ đã có

2) Nếu mỗi thẻ gồn ba ô tròn thì có thể tạo được năm thẻ khác nhau cho 5 chú vẹt không?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Biểu diễn chữ cái và văn bản trong máy tính

3. Số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh

Em có hình một cái bát màu đen trên nền trắng hình chữ nhật. Chia hình này bằng một ô nhỏ bằng một lưới ô vuông, ví dụ bằng lưới 4*8. Như vậy 32 ô vuôn nhỏ, màu đen hoặc trắng sẽ tạo thành (gần đúng) hình cái bát.

Hãy thay ô màu đen thành kí hiệu 1, ô màu trắng bằng kí hiệu 0, xếp liên tiếp theo trình tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Kết quả nhận được là gì?

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 4: Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập:

Có thể dùng dãy bit để biểu diễn chữ cái. Em hãy đề xuất ba dãy bit khác nhau có cùng độ dài là bốn bit để biểu diễn ba chữ cái nào đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng:

Một điệp viên hẹn gặp một người cung cấp tin tại địa điểm bí mật. Để phòng ngừa mọi rủi ro, họ quy ước: Trước giờ gặp, người cung cấp tin nhìn lên cửa số căn phòng X; nếu ở cửa sổ có lọ hoa thì cuộc gặp diễn ra bình thường, còn không thì cuộc gặp bị hủy. Có thể coi đây là cách truyền tin dùng một bit hay không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi tự kiểm tra

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Trong máy tính, mỗi kí tự là một dãy bit, hai kí tự khác nhau thì hai dãy bit biểu diễn chúng khác nhau

2. Một bit là một dãy gồm nhiều số 0 và số 1 ghép lại để biểu diễn chữ cái

3. Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành các số

4. Ảnh số là kết quả số hóa dữ liệu ảnh

5. Văn bản số là trang in gồm toàn các số

6. Âm thanh số là kết quả số hóa dữ liệu âm thanh

=> Xem hướng dẫn giải


  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021