[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 5: Giới thiệu thư điện tử

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 5: Giới thiệu thư điện tử trang 43 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Thư điện tử:

Một bạn học lớp em đã cùng gia đình chuyển đến thành phố khác sinh sống và học tập. Các bạn trong lớp muốn liên lạc với bạn ấy và đã nêu ra các cách liên lạc sau:

- Nhờ bố mẹ gọi điện thoại cho bạn

- Viết thư và gửi qua bưu điện

- Soạn thư điện tử và gửi qua internet

Em hãy thảo luận với các bạn để tạo ra ưu, nhược điểm của mỗi cách liên lạc trên

=> Xem hướng dẫn giải

2. Lợi ích của Thư điện tử

3. Mặt trái và lưu ý khi sử dụng thư điện tử

4. Sử dụng thư điện tử

Luyện tập

Hãy sắp xếp lại thứ tự các bước sau để để được quy trình soạn thư trong gmail

1. Soạn nội dung thư

2. Đăng nhập hộp thư

3. Đăng xuất hộp thư

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng:

Nếu em có một tài khoản thư điện tử, em định trao đổi thông tin gì, với ai? Hãy giải thích vì sao em không dùng cách gửi thư qua bưu điện trong những trường hợp đó

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi tự kiếm tra

Em có thể làm những việc nào trong những việc sau:

1. Nêu lợi ích cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác

2.Giải thích vì sao cần cảnh giác khi sử dụng thư điện tử

3. Nêu một vài địa chỉ dịch vụ thư điện tử phổ biến

4. Kể các việc có thể làm được khi sử dụng thư điện tử

=> Xem hướng dẫn giải


  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021