[Cánh Diều] Giải tự nhiên và xã hội 2 bài 9: An toàn khi đi trên phương tiện giao thông

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 9: An toàn khi đi trên phương tiện giao thông 47 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Trong các hình dưới đây, những hành động nào không đảm bảo an toàn giao thông? Vì sao?

Trả lời:

Những hành động nào không đảm bảo an toàn giao thông là: 1 và 2. Vì hình 1 các bạn chở 3 vượt quá số người quy định còn hình 2 em bé cầm ô như vậy sẽ rất cồng kềnh gây cản trở giao thông.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. An toàn khi ngồi sau xe máy:

Dựa vào các hình và thông tin dưới đây, nêu một số quy định khi ngồi sau xe máy?

  • Em cần thay đổi thói quen nào khi ngồi sau xe máy để đảm báo an toàn? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

2. An toàn khi đi xe buýt:

  • Dựa vào các hình và thông tin dưới đây, nêu 1 số quy định khi đi xe buýt?

  • Chia sẻ với các bạn và những người xung quanh về cách đi xe buýt để đảm bảo an toàn?

=> Xem hướng dẫn giải

3. An toàn khi đi thuyền:

  • Dựa vào các hình và thông tin dưới đây, nêu một số quy định khi đi thuyền?

  • Chia sẻ với các bạn và mọi người xung quanh về cách đi thuyền để đảm bảo an toàn?
  • Em thường được đi bằng phương tiện giao thông nào? Hãy tự nhận xét về việc em thực hiện các quy định khi đi trên phương tiện giao thông đó?
  • Hãy vẽ hoặc sưu tầm tranh, viết khẩu lệnh an toàn khi đi trên phương tiện giao thông?
  • Chia sẻ với các bạn và những người xung quanh sản phẩm của em?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem