Dựa vào các hình và thông tin dưới đây, nêu một số quy định khi ngồi sau xe máy?Em cần thay đổi thói quen nào khi ngồi sau xe máy để đảm báo an toàn? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

1. An toàn khi ngồi sau xe máy:

Dựa vào các hình và thông tin dưới đây, nêu một số quy định khi ngồi sau xe máy?

  • Em cần thay đổi thói quen nào khi ngồi sau xe máy để đảm báo an toàn? Vì sao?

Bài làm:

  • Một số quy định khi ngồi sau xe máy: đội nón bảo hiểm; ngồi ngay ngắn; xuống xe phải quan sát.
  • Em cần thay đổi thói quen quan sát khi xuống xe. Vì như vậy sẽ tránh được phần nào xảy ra tai nạn giao thông, đồng thời đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như gia đình và người khác.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tự nhiên xã hội 2 cánh diều