Giải toán 1 Cánh Diều

Dưới đây là toàn bộ bài giải toán Toán 1 thuộc bộ sách Cánh Diều. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Chúc các em học tốt và nắm vững kiến thức Toán 1 KhoaHoc

TOÁN LỚP 1 - SÁCH CÁNH DIỀU

1. Các số đến 10

Giải toán 1 bài: Trên - dưới. Phải - trái. Trước - sau. Ở giữa

Giải toán 1 bài: Hình vuông - Hình tròn - Hình tam giác - Hình chữ nhật

Giải toán 1 bài: Các số 1, 2, 3

Giải toán 1 bài: Các số 4, 5, 6

Giải toán 1 bài: Các số 7, 8, 9

Giải toán 1 bài: Số 0

Giải toán 1 bài: Số 10

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 20

Giải toán 1 bài: Nhiều hơn - Ít hơn - Bằng nhau

Giải toán 1 bài: Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 26

Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 27

Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 30

2. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Giải toán 1 bài: Làm quen với phép cộng - Dấu cộng

Giải toán 1 bài: Làm quen với phép cộng - Dấu cộng (tiếp theo)

Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 6

Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo)

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 42

Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 10

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 46

Giải toán 1 bài: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 50

Giải toán 1 bài: Khối hộp chữ nhật - Khối hộp lập phương

Giải toán 1 bài: Làm quen với phép trừ - dấu trừ

Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 6

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 58

Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 62

Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 10

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 66

Giải toán 1 bài: Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo)

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 70

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 72

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 74

Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 76

Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 78

Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 80

Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 82

3. Các số trong phạm vi 100

Giải toán 1 bài: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16

Giải toán 1 bài: Các số 17, 18, 19, 20

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 92

Giải toán 1 bài: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Giải toán 1 bài: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)

Giải toán 1 bài: Các số có hai chữ số (Từ 41 đến 70)

Giải toán 1 bài: Các số có hai chữ số (Từ 71 đến 99)

Giải toán 1 bài: Các số đến 100

Giải toán 1 bài: Chục và đơn vị

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 107

Giải toán 1 bài: So sánh các số trong phạm vi 100

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 111

Giải toán 1 bài: Dài hơn - ngắn hơn

Giải toán 1 bài: Đo độ dài

Giải toán 1 bài: Xăng-ti-mét

Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 122

4. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 14 + 3

Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 17 - 2

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 130

Giải toán 1 bài: Cộng trừ các số tròn chục

Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 14

Giải toán 1 bài: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 138

Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 39 - 15

Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40

Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 144

Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 146

Giải toán 1 bài: Các ngày trong tuần lễ

Giải toán 1 bài: Đồng hồ - thời gian

Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 153

Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 156

Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 10

Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100

Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Giải toán 1 bài: Ôn tập về thời gian

Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 168

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 1 mới