Cáo đã chỉ cho hoàng tủ bé cách "cảm hóa" mình như thế nào? Điều gì đã khiến những bông hoa trên Trái đất và bông hồng của hoàng tử bé khác hẳn nhau

  • 1 Đánh giá

Đọc văn bản

1. Cảm nhận khác nhau của cáo về tiếng những bước chân về cánh đồng lúa mì

2. Cáo đã chỉ cho hoàng tủ bé cách "cảm hóa" mình như thế nào?

3. Điều gì đã khiến những bông hoa trên Trái đất và bông hồng của hoàng tử bé khác hẳn nhau?

4. Hoàng tử bé đã nhắc lại lời nói nào của cáo?

Bài làm:

1.Cảm nhận khác nhau của cáo về tiếng những bước chân về cánh đồng lúa mì:

+ Những bước chân khác khiến cáo sợ hãi trosons vào lòng đất

+ Những bươc chân của bạn cáo cảm nhận như tiếng nhạc, chạy vội ra khỏi hang

2. Cáo đã chỉ cho hoàng tủ bé cách "cảm hóa" mình: "Cảm hóa" đó là thứ bị lãng quên lâu lắm rồi. Nó có nghĩa là làm cho nhau gần gũi hơn. Cáo nói những bước chân khác chỉ khiến nó trốn sâu vào trong lòng đất còn bước chân của hoàng tử bé sẽ khiến nó ra khỏi hang. Đó là điều cần phải rất kiên nhẫn: "Trước tiên, bạn ngồi xa mình một chút, như thế, trên cỏ. Mình sẽ liếc nhìn bạn, còn bạn không nói gì cả. Lời nói là nguồn gốc của mọi sự hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày, bạn có thể ngồi xích lại gần hơn".

3. Những bông hoa trên Trái đất và những bông hoa của Hoàng tử bé khác hẳn nhau vì: không ai "cảm hóa" những bông hồng trên Trái đất đó và những bông hồng đó cũng chẳng "cảm hóa" ai.

4. Hoàng tử bé đã nhắc lại lời của Cáo: "Điều cốt lõi vô hình trong mắt trần".

  • 275 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 kết nối tri thức