Chỉ ra và nêu cách sửa các lỗi liên kết hình thức trong những đoạn trích sau đây

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 51 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Chỉ ra và nêu cách sửa các lỗi liên kết hình thức trong những đoạn trích sau đây.

a) Với bộ răng khoẻ cứng, loài nhện khổng lồ này có thể cắn thủng cả giày da. Mọi biện pháp chống lại nó vẫn chưa có kết quả vì chúng sống sâu dưới mặt đất. Hiện nay, người ta vẫn đang thử tìm cách bắt chúng để lấy nọc điều trị cho những người bị nó cắn.

(Báo)

b) Tại văn phòng, đồng chí Bộ trưởng đã gặp gỡ một số bà con nông dân để trao đổi ý kiến. Mỗi lúc bà con kéo đến hội trường một đông.

(Báo)

Bài làm:

a) Lỗi thay thế, từ "nó" trong câu 2 không thể thay thế cho loài nhện.

Với bộ răng khoẻ cứng, loài nhện khổng lồ này có thể cắn thủng cả giày da. Mọi biện pháp chống lại chúng vẫn chưa có kết quả vì chúng sống sâu dưới mặt đất. Hiện nay, người ta vẫn đang thử tìm cách bắt chúng để lấy nọc điều trị cho những người bị nó cắn.

  • Sửa: thay"nó "bằng "chúng"

b) Lỗi dùng từ không thống nhất, từ" hội trường" không thể đồng nghĩa với từ "văn phòng" cho nên không thể thay thế được cho nhau.

Tại văn phòng, đồng chí Bộ trưởng đã gặp gỡ một số bà con nông dân để trao đổi ý kiến. Mỗi lúc bà con kéo đến văn phòng một đông.

  • Sửa: bỏ từ "hội trường" trong câu 2 hoặc thay từ này bằng từ "văn phòng".
  • 141 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 2