Cho biết câu lục bát sau sai ở đâu và sửa lại cho đúng luật

  • 1 Đánh giá

Câu 2: (Trang 157 - SGK Ngữ văn 7 tập 1) Cho biết câu lục bát sau sai ở đâu và sửa lại cho đúng luật.

Vườn em cây quả đủ loài
Có cam, có quýt có bòng có na
Thiếu nhi là tuổi học hành
Chúng em phấn đấu tiến lên hàng đầu

Bài làm:

Hai câu thơ trên đều mắc lỗi về nguyên tắc hiệp vần và luật bằng trắc. Do đó cần sửa lại các lỗi như sau:

Vườn em cây quả đủ loài
Có cam, có quýt có xoài có na

Thiếu nhi là tuổi học hành
Chúng em phấn đấu để thành trò ngoan

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021