Cho mạch điện trên hình 15.2, trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạch

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí 12, trang 85

Cho mạch điện trên hình 15.2, trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạch (V), các điện áp hiệu dụng UPN = UNQ = 60 V. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải câu 5 bài 15: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

A. .

B. .

C. .

D. .

Bài làm:

Chọn đáp án A.

Giải thích:

Điện áp giữa hai đầu mạch là: (V). (1)

Điện áp giữa hai đầu đoạn PN là: (V). (2)

Giải hệ gồm hai phương trình (1) và (2), ta thu được: (V) và $U_{L} = 30$ (V).

Hệ số công suất của mạch là: Hướng dẫn giải câu 5 bài 15: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021