Trên một bóng đèn có ghi 220 V 100W, nối đèn ấy vào mạng điện xoay chiều có U = 220 V. Xác định:

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK Vật lí 12, trang 66:

Trên một bóng đèn có ghi 220 V - 100W, nối đèn ấy vào mạng điện xoay chiều có U = 220 V. Xác định:

a, Điện trở của đèn.

b, Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đèn.

c, Điện năng tiêu thụ của đèn trong một giờ.

Bài làm:

Tóm tắt

,

a, R = ?

b, I = ?

c, Điện năng tiêu thụ của đèn trong 1 giờ.

Bài giải

a, Điện trở của đèn là:

$\Rightarrow $ $R = \frac{U^{2}}{P} = \frac{220^{2}}{100} = 484$ $\Omega $.

b, Dòng điện hiệu dụng qua đèn là:

(A).

c, Điện năng tiêu thụ của đèn trong một giờ là:

(W.h)

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021