Chọn đáp án đúng. Hai dao động là ngược pha khi

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK Vật lí 12, trang 25:

Chọn đáp án đúng.

Hai dao động là ngược pha khi:

A. .

B. .

C. .

D. .

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích: Dựa vào phần kiến thức KhoaHoc đã tổng hợp trong Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen. để trả lời.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021