Câu 3 trâng 55 sgk: Nhạc âm là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK Vật lí 12, trang 55:

Nhạc âm là gì?

Bài làm:

Nhạc âm là âm có tần số xác định.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021