Giải vật lí 12: Bài tập 1 trang 194 sgk

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi cuối bài

Bài tập 1: trang 194 - sgk vật lí 12

Một hạt nhânphóng xạ: α, β-, β+, γ hãy hoàn chỉnh bảng sau:

Bài 37 lý 12: Phóng xạ - sgk trang 188

Bài làm:

Bài 37 lý 12: Phóng xạ - sgk trang 188

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021