Phương trình của dao động điều hòa là x =

  • 1 Đánh giá

Câu 10: SGK Vật lí – Trang 9:

Phương trình của dao động điều hòa là x = 2cos(5t - ) (cm). Hãy cho biết biên độ, pha ban đầu, và pha ở thời điểm t của dao động.

Bài làm:

Biên độ của dao động là: A = 2 cm.

Pha ban đầu:

Pha tại thời điểm t là:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021