Giải vật lí 12: Bài tập 2 trang 198 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: trang 198 - sgk vật lí 12

Căn cứ vào độ lớn củachứng tỏ rằng, quá trình phân hạch thường chỉ xảy ra đối với các hạt nhân có số nuclôn lớn hơn hay bằng 200.

Bài làm:

Giả sử xét phản ứng phân hạch:

Ta nhận thấy các hạt sinh ra có sô khối xấp xỉ trong khoảng 50 đến 100 thì năng lượng lien kết riêng sẽ lớn hơn của các hạt trước phản ứng ( có số khối lớn hơn 200 ).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021