Một đoạn mạch chứa một số tụ điện có điện dung tương đương C, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = U0cos ωt (V).

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK Vật lí 12, trang 74

Một đoạn mạch chứa một số tụ điện có điện dung tương đương C, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = U0cos ωt (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu ?

A. .

B.

C.

D. .

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích:

Điện thế hiệu dụng trong mạch là: (V).

Cường độ dòng điện trong mạch là:

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021