Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc.

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí 12 – Trang 132:

Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc.

Bài làm:

Mỗi ánh sáng đơn sác có một bước sóng nhất định trong chân không.

Ánh sáng có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm mới gây ra cảm giác sáng. Đây chính là miền ánh sáng nhìn thấy (ánh sáng khả kiến).

Ánh sáng mặt trời là hỗn hợp của vô số án sáng đơn sắc có buoecs sóng biến thiên liên tục từ 0 đến vô cùng. Mắt người chỉ quan sát được ánh sáng có bước sóng nằm trong miền khả kiến.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021