Giải vật lí 12: Bài tập 2 trang 173 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: trang 173 – sgk vật lí 12

Nêu các đặc điểm của chùm sáng ( tia laze ) do laze phát ra.

Bài làm:

Đặc điểm của chùm sáng ( tia laze ) do laze phát ra:

  • Có cường độ lớn.
  • Có tính kết hợp cao.
  • Có tính đơn sắc cao.
  • Có tính định hướng cao.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021