Câu 5 trang 55 sgk: Cường độ âm được đo bằng gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí 12, trang 55:

Cường độ âm được đo bằng gì?

Bài làm:

Cường độ âm được đo bằng .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021