Tia X là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK Vật lí 12 – Trang 146:

Tia X là gì?

Bài làm:

Tia X là sóng điện từ có bước sóng từ 10-11m đến 10-8m

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021