Giải vật lí 12: bài tập 2 trang 165 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: trang 165 - sgk vật lí 12

Ánh sáng huỳnh quang có đặc điểm gì?

Bài làm:

Ánh sáng huỳnh quang có đặc điểm là : Bước sóng của ánh sáng huỳnh quang dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021