Câu 3 trang 66 sgk

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK Vật lí 12, trang 66:

Xác định các giá trị trung bình theo thời gian của:

a, .

b, .

c, .

d, .

e, .

Bài làm:

a, 0

b, 0

c, 0

d, Ta có: = $2.(1 - \cos (200\pi t))$ nên giá trị trung bình = 2.

e, 0

Giải thích: Các hàm số sin, cos là các hàm điều hòa dao động quanh điểm 0 nên giá trị trung bình của chúng bằng 0.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021