Giải vật lí 12: bài tập 4 trang 165 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: trang 165 - sgk vật lí 12

Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng nào dưới đây?

A. Ánh sáng đỏ.

B. Ánh sáng lục.

C. Ánh sáng lam.

D. Ánh sáng chàm.

Bài làm:

Chọn D. Vì theo định luật Stokes, ánh sáng huỳnh quang phải có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021