Viết công thức tính khoảng vân.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK Vật lí 12 – Trang 132:

Viết công thức tính khoảng vân.

Bài làm:

Khoảng vân:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021