Phát biểu nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK Vật lí 12 – Trang 97

Phát biểu nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ.

Bài làm:

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ: khung dây dẫn kín đặt trong từ trường quay sẽ quay theo từ trường đó với tốc độ nhỏ hơn.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021