Nêu định nghĩa chu kì và tần số của dao động điều hòa.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK Vật lí 12 – Trang 8:

Nêu định nghĩa chu kì và tần số của dao động điều hòa.

Bài làm:

Chu kì T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để thực hiện được một dao động toàn phần. Đơn vị: giây (s)

Tần số f của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây. Đơn vị: héc (Hz)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021