Giải câu 11 Bài 1: Dao động điều hòa Vật lí 12 trang 9

  • 1 Đánh giá

Câu 11: SGK Vật lí 12 – Trang 9:

Một vật chuyển động điều hòa phải mất 0,25 s để đi từ điểm có vận tốc bằng 0 tới điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng 0. Khoảng cách giữa hai điểm là 36 cm. Tính:

a) Chu kì.

b) Tần số.

c) Biên độ.

Bài làm:

a) Vật có vận tốc bằng 0 khi vật ở vị trí biên, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vận tốc bằng 0 là T/2.

Vậy chu kì dao động của vật là: T = 2.0,25 = 0,5 (s).

b) Tần số dao động là: f = 1/T = 1/0,5 = 2 Hz.

c) Quãng đường vật đi được giữa hai lần vật có vận tốc bằng 0 là 2A.

Biên độ dao động của vật là: A = 36 cm : 2 = 18 cm.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021