Một lá thép dao động với chu kì T = 80 ms. Âm do nó phát ra có nghe được không?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK Vật lí 12, trang 55:

Một lá thép dao động với chu kì T = 80 ms. Âm do nó phát ra có nghe được không?

Bài làm:

Tần số của âm do lá thép phát ra là: < 20 Hz.

Vậy âm do lá thép phát ra là hạ âm nên tai người không nghe được.

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021