Cho phương trình của dao động điều hòa x =

  • 1 Đánh giá

Câu 9: SGK Vật lí 12 – Trang 9:

Cho phương trình của dao động điều hòa x = - 5cos(4t) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

A. 5 cm; 0 rad.

B. 5 cm; 4 rad.

C. 5 cm; (4t) rad.

D. 5 cm; rad.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích:

Ta có: x = - 5cos(4t) = 5.cos($4\pi t + \pi $).

Từ phương trình dao động điều hòa, xác định các đại lượng biên độ và pha ban đầu.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021