Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc... câu 6 trang 25 sgk

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK Vật lí 12, trang 25:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc rad/s, với các biên độ:

cm, $A_{2} = \sqrt{3}$ cm và các pha ban đầu tương ứng $\varphi _{1} = \frac{\pi }{2}$ và $\varphi _{2} = \frac{5\pi }{6}$.

Tìm phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên.

Bài làm:

Áp dụng các công thức tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp (bạn đọc tham khảo tại đây), ta tính được:

Biên độ tổng hợp: (cm).

Pha ban đầu:

$x = 2,3\cos (5\pi t + 0,7\pi )$

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021