Giải bài 20 vật lí 12: Mạch dao động

  • 1 Đánh giá

Bài viết gồm hai phần: Phần trọng tâm kiến thức và Phần hướng dẫn giải bài tập SGK Bài 20: Mạch dao động. KhoaHoc hi vọng các bạn sẽ dễ dàng ôn tập hơn

A. Lý thuyết

I. Mạch dao động

Mạch dao động: Gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm thành mạch kín (như hình vẽ).

Giải Bài 20: Mạch dao động

Nếu điện trở r rất nhỏ (≈ 0): mạch dao động lý tưởng.

Muốn mạch hoạt động → tích điện cho tụ điện rồi cho nó phóng điện tạo ra một dòng điện xoay chiều trong mạch.

Sử dụng điện áp xoay chiều được tạo ra giữa hai bản tụ điện bằng cách nối hai bản này với mạch ngoài.

II. Khảo sát mạch dao động

Biến thiên điện tích trên một bản tụ:

Với là tần số góc của dao động (rad/s).

Chọn q > 0 ứng với lúc bản có điện tích dương.

Dòng điện trong mạch là: .

Với I0 = q0.w

Kết luận: Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian trong đó i sớm pha hơn q một góc .

Dao động điện từ tự do: là sự biến thiên theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i (hoặc cường độ điện trường và cảm ứng từ $\overrightarrow{B}$) trong mạch dao động.

Chu kì của mạch dao động: . (s)

Tần số của mạch dao động: .

Năng lượng của mạch dao động (năng lượng điện từ): Tổng năng lượng điện trường (trong tụ điện) và năng lượng từ trường (trong cuộn cảm) của mạch dao động.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: SGK Vật lí 12 – Trang 107

Mạch dao động là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: SGK Vật lí 12 – Trang 107

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường đôj dòng điện trong mạch dao động.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: SGK Vật lí 12 – Trang 107

Viết công thức tính chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: SGK Vật lí 12 – Trang 107

Dao động điện từ tự do là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: SGK Vật lí – Trang 107

Năng lượng điện từ là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: SGK Vật lí – Trang 107

Sự biến thiên của dòng điện I trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện?

A. i cùng pha với q

B. i ngược pha với q

C. i sớm pha so với q.

D. i trễ pha so với q.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: SGK Vật lí 12 – Trang 107

Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kì của dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng.

B .Giảm.

C. Không đổi.

D. Không đủ cơ sở để trả lời .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: SGK Vật lí 12 – Trang 107

Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong mạch có điện dung là 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3mH.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 12 bài 20: Mạch dao động


  • 91 lượt xem
Chủ đề liên quan