Mạch dao động là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK Vật lí 12 – Trang 107

Mạch dao động là gì?

Bài làm:

Mạch dao động: Gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm thành mạch kín.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021