Nếu tưởng tượng kích thước nguyên tử to như một căn phòng kích thước ( 10 x 10 x 10 )m thì hạt nhân có thể so sánh với vật nào? sgk vật lí 12 trang 176

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 176 - sgk vật lí 12

Nếu tưởng tượng kích thước nguyên tử to như một căn phòng kích thước ( 10 x 10 x 10 )m thì hạt nhân có thể so sánh với vật nào?

Bài làm:

Nếu tưởng tượng kích thước nguyên tử to như một căn phòng kích thước ( 10 x 10 x 10 )m hay tượng kích thước của nó là: 10.10.10 = 103m.

Mà kích thước của hạt nhân hơn kích thước của nguyên tử khoảng 104 ÷ 105 lần.

Vậy hạt nhân có thể so sánh với hạt bụi.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021