Sóng cơ là gì? câu 1 trang 40 bài sóng cơ và sự truyền sóng cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK Vật lí 12, trang 40

Sóng cơ là gì?

Bài làm:

Định nghĩa: Sóng cơ là dao động cơ được lan truyền trong một môi trường vật chất (rắn, lỏng, khí). Sóng cơ không truyền được trong môi trường chân không

Hiều thêm: Sóng cơ gồm 2 loại: Sóng ngang và sóng dọc

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021