Tia hồng ngoại có:

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK Vật lí 12 – Trang 142:

Chọn câu đúng.

Tia hồng ngoại có

A. Bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

B. Bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy.

C. Bước sóng nhỏ hơn so với tia tử ngoại.

D. Tần số lớn hơn so với tia tử ngoại.

Bài làm:

Chọn đáp án A.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021