Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK Vật lí 12, trang 49:

Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì?

Bài làm:

Nguyên nhân của việc hình thành sóng dừng: do sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ tại mỗi điểm trên dây.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021