Giải vật lí 12: bài tập 5 trang 162 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 5: trang 162 - sgk vật lí 12

Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?

A. Có giá trị rất lớn.

B. Có giá trị rất nhỏ.

C. Có giá trị không đổi.

D. Có giá trị thay đổi được.

Bài làm:

Chọn D. Vì là điện trở có giá trị giảm mạnh bị chiếu sáng. Giá trị thay đổi từ vài MΩ xuống vài chục Ω.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021